روز قشنگ و خوبی هست و هوا عالی.

گرما جدی جدی داره دست و پاشو مینده و راهی میشه. 

از سحر صدای جیک جیک گنجشکا، بیدار باش دادند و انگار داد می زدندن:

بلند شو، امروز روز دیگه ایه که دیشب منتظرش بودی! 

و امروز قراره روز خیلی خوبی باشه.


 روز و روزگارتون خوش و سلامت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چاپ کارت شناسايي دانلود رمان جدید Jeanie آسانسور و پله برقي Jamaal پیکاسو آرت John studioking سلام/Hello/Konichiwa/Sawadi/Nihao/Anyovaseo